Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (gọi tắt là EECB) tổ chức khóa tập huấn “theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 100 cán bộ đến từ các Sở Xây dựng trên toàn quốc trong 02 ngày 7-8/9/2021.

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm tăng cường năng lực của các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương trong việc thẩm định thiết kế và nghiệm thu công trình đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN 09:2017/BXD).

Mặc dù đã có “Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD” và bộ Bảng kiểm kiểm tra tuân thủ QCVN 09:2017/BXD, tuy nhiên, để có thể thẩm định thiết kế và nghiện thu công trình, các cán bộ thẩm định của sở xây dựng cần được cung cấp các công cụ cần thiết để đánh giá, thẩm định công trình cũng như được hướng dẫn thẩm định và nghiệm thu trên hồ sơ công trình thực tế.

Chia sẻ tại buổi tập huấn, ông Trương Văn Liêm – cán bộ Sở Xây dựng Tiền Giang cho biết “về công tác thẩm định sau khi nhận được tài liệu và phần mềm, chúng tôi sẽ áp dụng trong quá trình kiểm tra thẩm định các thiết kế và nghiệm thu công trình đảm bảo tuân thủ quy chuẩn quốc gia”.

 Dự án EECB được triển khai nhằm mục tiêu giảm cường độ phát thải các khí nhà kính từ ngành Xây dựng của Việt Nam thông qua cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng.

Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng, Phó Giám đốc dự án EECB, cho biết, với sự tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Dự án EECB đã triển khai nhiều hoạt động, bao gồm hỗ trợ xây dựng chính sách về sử dụng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng; đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình hiệu quả năng lượng; hỗ trợ các dự án trình diễn về công nghệ, giải pháp hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng. Các kết quả của Dự án đã được Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; sửa đổi Luật Xây dựng (ban hành năm 2020); các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi, v.v.

Trong giai đoạn từ từ năm 2016 đến năm 2021.Dự án đã hỗ trợ đưa nội dung khuyến khích phát triển và chứng nhận các công trình hiệu quả năng lượng vào Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020; hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu về vật liệu và thiết bị tiết kiệm năng lượng;  hoàn thành biên soạn 11 tiêu chuẩn về đặc tính hiệu quả năng lượng của vật liệu xây dựng và đánh giá hiệu quả năng lượng của công trình; xây dựng phương pháp, tiêu chí đánh giá, chứng nhận, đo lường, kiểm định công trình  hiệu quả năng lượng; xây dựng đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng và định mức năng lượng cho 06 loại công trình tại Việt Nam; xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức 05 khóa tập huấn về thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình hiệu quả năng lượng đối với công trình xây dựng mới (năm 2019) và 03 khóa tập huấn đối với công trình cải tạo (năm 2020). Về các dự án trình diễn, Dự án EECB đã lựa chọn và hỗ trợ trực tiếp cho 09 công trình xây dựng mới và 14 công trình cải tạo nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Chương trình phát triển LHQ Các nước trên toàn cầu