Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu

01-09-2016

© Ảnh: © Shutterstock/ UNDP Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016 - Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Cộng hòa liên bang Đức (BMUB) ủy quyền Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức “Hội thảo tham vấn về kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu”.

Hội thảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình dương của UNDP, ông Haoliang Xu, Điều phối viên của Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pratibha Melta và Tham tán Phát triển Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, ông Martin Hoppe đồng chủ trì.

Tham gia hội thảo còn có các Thành viên của Hội đồng tư vấn cho Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan hoạt động vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam và đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Thoả thuận Paris về khí hậu được thông qua tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21), là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên ràng buộc trách nhiệm của tất cả các Bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, việc Việt Nam thực hiện tốt Thỏa thuận Paris sẽ góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu một cách căn cơ, bài bản trong nhiều thập kỷ tiếp theo. Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các Bộ, ngành và các bên có liên quan xây dựng Kế hoạch của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 10 năm 2016.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu đã được hoàn thành với sự hỗ trợ trực tiếp từ UNDP, GIZ, UNEP và đang được xin ý kiến các Bộ, ngành. Bản Dự thảo gồm 5 nội dung chính:
1. Xác định các hoạt động giảm nhẹ phát thải thực hiện Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) và tận dụng cơ hội phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp;
2. Xác định các hoạt động thích ứng thực hiện INDC và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng và bảo đảm sinh kế cho người dân;
3. Chuẩn bị nguồn lực về con người, công nghệ và tài chính để thực hiện các đóng góp về giảm nhẹ, thích ứng và các nghĩa vụ khác do Thỏa thuận Paris quy định;
4. Thiết lập và vận hành hệ thống công khai, minh bạch (MRV) nhằm giám sát, đánh giá việc thực hiện thích ứng, giảm nhẹ, chuẩn bị nguồn lực theo quy định của Thỏa thuận Paris;
5. Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo lập môi trường thuận lợi và tập trung nỗ lực quốc gia cho ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề liên vùng, liên ngành; thu hút nguồn lực tư nhân và hỗ trợ quốc tế.

“Thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam là trách nhiệm của Nhà nước, các doanh nghiệp, cộng đồng khoa học, trí thức, các tầng lớp nhân dân và mỗi cá nhân cùng cộng đồng quốc tế ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, bảo vệ trái đất vì sự phát triển bền vững cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Vì vậy, để Kế hoạch khả thi thì sự tham gia xây dựng và thực hiện của tất cả các bên có liên quan là hết sức cần thiết”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Phát biểu tại hội thảo, ông Haoliang Xu, Giám đốc Khu vực châu Á và Thái bình dương của UNDP, nêu rõ hai lĩnh vực chủ chốt đối với Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu giảm thiểu theo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết, đó là năng lượng và lâm nghiệp. Ông nhấn mạnh sự tham gia và đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài nước là rất quan trọng trong việc thực hiện những mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận Paris.
 
Ông Haoliang Xu nói: “Tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp sẽ bổ sung cho các khoản chi của Chính phủ và đẩy mạnh đầu tư xanh. Khu vực tư nhân cũng có thể góp phần giảm chi phí cho Nghiên cứu và Phát triển thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến đã được thích nghi với điều kiện riêng của Việt Nam. Công nghệ này sẽ giúp giảm phát thải nhà kính, tận dụng những lợi thế của năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường”.

Ông Martin Hoppe, Tham tán Phát triển, ĐSQ Đức tại Hà Nội chia sẻ: ''Trong thời gian qua,Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu vì Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Đã đến lúcphải  đẩy nhanh việc triển khai các cam kết giảm nhẹ và thích ứng. Nước Đức luôn sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện INDC theo cam kết của Thỏa thuận Paris''.

Hội thảo là cơ hội tốt để các thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu, đại diện các tổ chức quốc tế, các Bộ ngành, các doanh nghiệp cũng như các Tổ chức Phi chính phủ góp ý chi tiết cho dự thảo Kế hoạch của Việt Nam. Ý kiến thu được từ Hội thảo sẽ giúp Bộ TNMT và Tổ công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch của Việt Nam, trình Chính phủ xem xét phê duyệt trong năm 2016./.

Để có thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục KTTV& BĐKH, Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu
Số điện thoại: 0912287998, Email: Email: pvtan11@gmail.com.